Laura Junka-Aikio toimii tohtoritutkijana Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Itä-Lontoon yliopistosta vuonna 2011 väitellyt, myös taiteiden puolella työskennellyt Junka-Aikio on aikaisemmin tutkinut mm. poliittisuuden ja sen representaatioiden problematiikkaa palestiinalaisten toisen intifadan yhteydessä sekä valokuvaa että perinteistä tutkimustyötä yhdistäen.

Post doc -tutkimuksessaan Junka-Aikio tarkastelee saamentutkimuksen politiikkaa ja sen muutoksia 1970-luvulta nykypäivään. Yhteistä Junka-Aikion aikaisemmalle ja nykyiselle tutkimukselle on kiinnostus tiedon tuotannon ja tutkimuksen politiikkaan ja niihin liittyviin valtasuhteisiin, kolonialismin vastaiseen ajatteluun ja käytäntöön, sekä siihen, miten nämä teemat ilmenevät erityisesti nykyisessä ns. jälkikoloniaalisessa ja myöhäismodernissa kontekstissa, joka asettaa uusia haasteita poliittiselle ajattelulle ja toiminnalle laajemmin.

Junka-Aikion tutkimus sijoittuu selkeimmin jälkikoloniaalisen politiikan ja kulttuurintutkimuksen sekä alkuperäiskansatutkimuksen aloille. 

laura.junka-aikio[at]oulu.fi

https://junka-aikio.net/

CALL FOR PAPERS

Cultural Studies of Extraction
A Special Issue for the journal Cultural Studies
Editors: Laura Junka-Aikio (University of Oulu, Finland) and Catalina Cortes-Severino
(Universidad Javeriana, Colombia)


Selected publications

"Can the Sámi speak now? Deconstructive Research Ethos and the debate on who is a Sámi in Finland". Cultural Studies. Published online in 24 November 2014. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502386.2014.978803

"Saamelaiset, aikamme feministit?" (together with Antti Aikio). Kide 2/2014, s. 35. http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=c66a6838-6075-47c4-88d6-6df2b43f2d18

"Articulation, national unity, and the aesthetics of living against occupation in Elia Suleiman's Palestine Trilogy". Journal for Cultural Research (2013), 17:4, 398-413.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14797585.2013.792656#.VLjW9cYVf0s

"Late Modern Subjects of Colonial Occupation: Mobile Phones and the Rise of Neoliberalism in Palestine". New Formations: a journal of culture/theory/politics (2012), 75, 99-121.
http://www.ingentaconnect.com/content/lwish/nf/2012/00000075/00000001/art00007

"The Politics of Gaza Beach: at the Edge of the Two Intifadas". Third Text: Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture (2006), 20: 3 & 4, 417-428.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09528820600855428?journalCode=ctte20#.VLjYY8YVf0s

Works in visual arts (selected)

Happy in Gaza 
http://www.noorderlicht.com/en/archive/laura-junka/

Tourism Day
http://mariahuhmarniemi.net/marjamatkat/paivaturistina.php