Tiina Seppälä on väitellyt kansainvälisestä politiikasta Lapin yliopistosta, jossa hän työskentelee tutkijatohtorina. Hänen väitöskirjansa (2010) käsitteli sodanvastaista liikettä ja globaalin vastarinnan teorioita.

Seppälä on kiinnostunut vastarinnasta, aktivismista, yhteiskunnallisista liikkeistä, kriittisestä kehitystutkimuksesta, pakotetusta muutosta, pakolaisuudesta, etnografiasta, dekolonisaatiosta, tiedon politiikasta, jälkikoloniaalisesta ja feministisestä teoriasta, prefiguratiivisesta epistemologiasta ja kollaboratiivisista tutkimusmenetelmistä.

Tutkiessaan slummihäätöjen ja kehitysprojektien vuoksi pakkosiirrettyjen ihmisten poliittista toimintaa Seppälä on työskennellyt vierailevana tutkijana Intiassa (Calcutta Research Group), Nepalissa (Nepal Institute of Peace) ja Bangladeshissa (Refugee and Migratory Movements Research Unit, University of Dhaka). Suomen Akatemia rahoitti hänen tutkijatohtoriprojektiaan ‘Governance, Resistance and Neoliberal Development: Struggles against Development-Induced Displacement and Forced Evictions in South Asia’ (2013–2016). Tällä hetkellä hän työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa ‘Matkalla ajassa ja paikassa: Turvapaikanhakijat pohjoisessa Suomessa’ (2016–2018).

tiina.seppala[at]ulapland.fi

https://ulapland.academia.edu/TiinaSeppälä

 

Valikoituja julkaisuja

Seppälä, Tiina. 2016. Feminizing Resistance, Decolonizing Solidarity: Contesting Neoliberal Development in the Global South. Journal of Resistance Studies, 2(1): 12–47.

Seppälä, Tiina. 2016. Editorial: On Gender, Resistance and Development in South Asia. Refugee Watch: A South Asian Journal on Forced Migration, 47, Special Issue ‘Gender, Resistance and Development in South Asia’.

Motta, Sara C. and Tiina Seppälä. 2016. Editorial: Feminized Resistances. Journal of Resistance Studies, 2(2), Special Issue ‘Feminized Resistances’.

Seppälä, Tiina. 2015/2012. Globalizing Resistance against War: Theories of Resistance and the New Anti-War Movement. London: Routledge. Paperpack 2015/Hardpack 2012.

Seppälä, Tiina. 2014. Biopolitics, Resistance and the Neoliberal Development Paradigm. Journal für Entwicklungspolitik (JEP), Austrian Journal of Development Studies, 30(1): 88–103. Special Issue ‘Rethinking Resistance in Development Studies’.

Seppälä, Tiina. 2012. Globalising Resistance against War? A Critical Analysis of a Theoretical Debate in the Context of the Anti-War Movement. Journal of Critical Globalisation Studies, 5(2012): 5–23. Special Issue ‘Imperialism, Finance, #Occupy’.

Seppälä, Tiina. 2011. A Critical Analysis of a Theoretical Debate on Power of Social Movements: A Case Study of the New Anti-War Movement. Journal of Critical Studies in Business and Society, 2(1–2): 10–29. Special Issue ‘Online and Offline Social Movements: Critical Perspectives’.

Seppälä, Tiina. 2012. (ed.) Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja: Pohjoisen kulttuuri-instituutti. Arts, Cultural Collaboration and New Networks: The Institute for Northern Culture. Tornio: Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Series B. Reports 10/2012.

Seppälä, Tiina 2010. Globalizing Resistance against War? A Critical Analysis of the Theoretical Debate through a Case Study of the ’New’ Anti-War Movement in Britain. Acta Universitatis Lapponiensis 193. Rovaniemi: Lapland University Press.